Live in thailand การใช้ชีวิตบั้นปลาย

ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตบั้นปลายที่ประเทศไทย (LONG STAY)
ตั้งแต่การเตรียมตัวยื่นเอกสาร จนถึงเดินทางเข้ามาพำนักที่ประเทศไทย

ชาวต่างชาติจำนวนมากย้ายเข้ามาพำนักที่ประเทศไทย เพราะความมีเสน่ห์อันมากมาย เช่น วัฒนธรรม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อากาศที่อบอุ่น ผู้คนแจ่มใส่ร่าเริง และโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภค การคมนาคม และมีเพื่อนชาวต่างชาติจำนวนมาก พูดได้ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจย้ายถิ่นจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาพำนักและใช้ชีวิตบั้นปลายที่ประเทศไทยกรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัท LONGSTAY CONSULTING เพื่อรับความช่วยเหลือและคำปรึ่กษาเกี่ยวกับ เช่น วิธีการขอวีซ่า ต่อวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า พวกเราพร้อมให้บริการตั้งแต่การเตรียมตัวยื่นเอกสารจนท่านสามารถเดินทางเข้ามาเพื่อพำนักที่ประเทศไทย

วีซ่าสำหรับการใช้ชีวิตบั้นปลาย

สำหรับการย้าถิ่นเพื่อเข้ามาพำนักและใช้ชีวติบั้นปลายที่ไทยนั้น จะต้องยื่นวีซ่าประเภทพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี (NON-IMMIGRANT O-A) หรือวีซ่าประเภทใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ (NON-IMMIGRANT O) อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งหากท่านมีความประสงค์ยื่นขอวีซ่าสำหรับการใช้ชีวิตบั้นปลายที่ประเทศไทย บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือโดยใช้ข้อกำหนด ผ-30 (No-visa) แล้วจึงยื่นเอกสารเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทใช้ชีวิตอยู่บั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ (NON-IMMIGRANT O) ที่กองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย เนื่องจากการขอวีซ่าประเภทพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี (NON-IMMIGRANT O-A) นั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ใช้เวลานานและยุ่งยากเพื่อเตรียมเอกสารต่างๆเช่น หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ประวัติการศึกษา รวมถึงการขอรับรองเอกสารต่างๆจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย
ซึ่งการเปลี่ยนวีซ่า หรือขอวีซ่าประเภทใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ (NON-IMMIGRANT O)ในประเทศไทยนั้น ท่านจำเป็นต้องมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปและมีเงินฝากในบัญชี 800,000 บาทขึ้นไป หรือจะต้องมีรายได้จากเงินบำนาญ 800,000 บาทขึ้นไปต่อปี

ขั้นตอนรับการปรึกษา

STEP
1
ติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หรือกรอกแบบสอบถามด้านล่าง

STEP
2
การเตรียมยื่นวีซ่า

ทางบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ท่านในเรื่อง เช่น การดำเนินการจัดทำเอกสาร เปิดบัญชีธนาคาร ทำประกันชีวิต เป็นต้น

STEP
3
การยื่นขอวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ท่านจำเป็นต้องไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ขออนุญาตไปช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

STEP
4
หลังจากได้รับวีซ่าเพื่อเข้ามาพำนักในประเทศไทย

ท่านสามารถเริ่มใช้ชีวิตบั้นปลายที่มีความสุขที่ประเทศไทย

ค่าบริการ
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลาย (คู่สัญญา) ※ 6 เดือน18,000 บาท
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลาย※ 1 ชม.3,500 บาท
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลาย 1 วัน 12,000 บาท
ให้บริการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล 1 บัญชี7,000 บาท
ให้บริการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบุคคล 1 บัญชี7,000 บาท
ให้บริการขอต่อวีซ่า NON-IMMIGRANT O 1 ปี
(วีซ่าประเภทใช้ชีวิตอยู่บั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ)
8,000 บาท
บริการเปลี่ยนวีซ่า NON-IMMIGRANT O
(วีซ่าประเภทใช้ชีวิตอยู่บั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ)
15,000 บาท

สัญญาให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลายมีระยะเวลาสัญญา 6 เดือน

ค่าบริการในตารางดังต่อไปนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมราชการ

Contact ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถาม หรือต้องการขอรับบริการ กรุณาติดต่อบริษัทฯ
โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญชาวญี่ปุ่น หรือชาวไทยจะติดต่อกลับหาท่าน

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปฏิเสธการตอบคำถามของผู้ประกอบการ (บริษัท) ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

  หัวข้อสอบถามโปรดระบุ
  ※สามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อ

  ท่านรู้จักเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
  ได้อย่างไรไม่กำหนด

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศไทย 089-449-8270 094-993-3883

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศญี่ปุ่น 050-6860-7856

  เวลาทำการ
  8:00-17:00 (เวลาประเทศไทย, สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ※มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลภาษาได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ