Giving is living.

การให้คือชีวิต

ความกังวลใจต่างๆในการอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย
จะคลี่คลายด้วยบริการที่เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพวกเรา

บริษัท LONGSTAY CONSULTING ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ
ซึ่งบริษัทฯ ก่อตั้งอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ให้คำปรึกษา
และช่วยเหลือลูกค้ามากมายมากกว่า 10,000 เรื่อง
โปรดปรึกษาบริษัทฯ เรามีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความรู้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ เช่น การพำนักเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายที่ประเทศไทย
การจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนสมรส จัดการมรดก การยื่นขอวีซ่า Thailand Eliet

Work in thailand ทำงาน / จัดตั้งบริษัท

พวกเราให้ความช่วยเหลือเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานที่ประเทศไทย
รวมถึงช่วยเหลือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทย

ใบอนุญาตทำงาน
(Work permit)

ใบอนุญาตทำงานคือเอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งถึงแม้ว่าชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยจะได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ตาม จำเป็นต้องมีวีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน (NON-B) อีกด้วย

วีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน
(Non immigration B)

วีซ่าธุรกิจและทำงานคือการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักอยู่ในประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งชาวต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าธุรกิจและทำงานได้ทั้งก่อนหรือหลังเดินทางเข้าประเทศไทย

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ข้อแตกต่างและข้อควรระวังของการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยมีมากมายซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศ เช่น ขั้นตอน จำนวนและสัญชาติของพนักงาน เป็นต้น

Live in thailand การอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย

พวกเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่า
รวมถึงการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วันสำหรับชาวต่างชาติ
เพื่อการใช้ชีวิตบั้นปลายตามที่ฝันไว้ (longstay) และเพื่ออาศัยอยู่กับครอบครัวที่ประเทศไทยของท่าน

Pension in thailand เงินบำเหน็จ / เงินบำนาญ

กรุณาปรึกษาพวกเราไม่ว่าท่านจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศ
พวกเรายินดีช่วยเหลือท่านยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินบำเหน็จและเงินบำนาญของญี่ปุ่นและไทย

Review รีวิวจากผู้ใช้บริการ

แนะนำลูกค้า
ที่ใช้บริการของเรา

คุณทานากะ (Mr.TANAKA)
ช่วงอายุถึง 50 พนักงานบริษัท ชลบุรี ส่วนบุคคล

ผมใช้บริการตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท จนถึงงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี ซึ่งได้รับบริการอย่างดี เป็นที่พอใจมากครับ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถามที่พบบ่อย
จากลูกค้าในรูปแบบการถาม-ตอบ

โปรดดูรายละเอียดจากตารางอัตราค่าบริการวีซ่าประเภทต่างที่หน้าอัตราค่าบริการ

จำเป็นต้องมีเอกสารใบแสดงการจบการศึกษาระดับสุดท้ายภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ

ปกติวีซ่าที่ได้รับจากสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศจะมีอายุ 90 วัน และหากชาวต่างชาติไม่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยภายในระหว่างนั้นจะถือว่าวีซ่าที่ได้รับมานั้นหมดอายุ แต่ทว่าวีซ่าประเภทพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี ( NON-IMMIGRANT O-A) เป็นวีซ่าที่มีอายุ 1 ปี และเดินทางเข้าออก (Re-entry) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และในกรณีวีซ่าประเภทต่างๆ ซึ่งต่อายุในประเทศไทยมีอายุ 1 ปี
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เช่นในประเทศญี่ปุ่น หากเป็นวีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน (Non immigration B) หรือวีซ่าประเภทติดตามครอบครัว (NON-IMMIGRANT O) ซึ่งเดินทางเข้าออก (Re-entry) แบบครั้งเดียว มีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,000 เยน ส่วนวีซ่าประเภทพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี ( NON-IMMIGRANT O-A) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 22,000 เยน และในกรณีต่ออายุวีซ่าในประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดจากตารางอัตราค่าบริการวีซ่าประเภทต่างที่หน้าอัตราค่าบริการ

About us เกี่ยวกับบริษัทฯ

พวกเราพร้อมให้บริการที่ดีเยี่ยมและใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้าแต่ละท่าน
ด้วยประสบการณ์ความเชียวชาญและความรู้ ที่มีมาอย่างยาวนาน
ในประเทศไทย ทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

FAQ ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถาม หรือต้องการขอรับบริการ กรุณาติดต่อบริษัทฯ
โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญชาวญี่ปุ่น หรือชาวไทยจะติดต่อกลับหาท่าน

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปฏิเสธการตอบคำถามของผู้ประกอบการ (บริษัท) ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

  หัวข้อสอบถามโปรดระบุ
  ※สามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อ

  ท่านรู้จักเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
  ได้อย่างไรไม่กำหนด

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศไทย 089-449-8270 094-993-3883

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศญี่ปุ่น 050-6860-7856

  เวลาทำการ
  8:30-17:30 (เวลาประเทศไทย, สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ※มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลภาษาได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ